Tuesday, February 25, 2014

Hebrew Summary:
Remote Code Execution On All Enterprise Workstations Simultaneously - A Vulnerability in Jetro Cockpit Secure Browsing
-or-
The Irony of Insecure Security Software

This article is a summary and translation to Hebrew of the original report as posted earlier this month.
פרסום זה הינו תקציר ותרגום לחשיפה שפורסמה באתר זה מוקדם יותר החודש.

עדכון (9.2.2014) הממצא קיבל מספור רשמי  CVE 2014-1861
עדכון (24.2.2014) פרסום תגובת החברה לבקשתה בסוף המסמך.


תקציר הממצא

פירצה חמורה התגלתה במוצר "גלישה מאובטחת" של חברת ג'טרו פלאטפורמס  (Jetro Cockpit Secure Browsing  להלן JCSB של Jetro Platforms). הפירצה מאפשרת לתוקף שהשיג שליטה בשרת הגלישה החיצוני של המערכת, להמשיך ולהשתלט על כל מחשבי הארגון ברשת הפנימית (המשתמשים במוצר) בבת אחת. בכך התוקף בעצם עוקף ואף מנצל את מוצר ההגנה כסוכן להרצת קוד זדוני במחשבי הארגון. התקפה מוצלחת נותנת לתוקף גישה מלאה מתמשכת ומוסתרת (advanced persistent threat) לרשת הפנימית של הארגון. הדבר עשוי לאפשר, בין היתר, גישה למידע רגיש, ביצוע פעולות בבסיסי נתונים, איסוף סיסמאות ועוד.
המוצר מותקן בארגונים מובילים בארץ בתחומי הבנקאות, אשראי, ממשלה, בריאות, תשתיות ועוד. (לרשימת לקוחות ראה פרסום באתר החברה כאן או כאן).
החשיפה נמצאה בכל הגירסאות הניתנות להורדה של המוצר. הגירסה המוקדמת ביותר הינה מתאריך 05-2013 , כלומר 8 חודשים מתאריך הדיווח, אך יש יסוד סביר להניח שהמוצר היה חשוף גם בגירסאות קודמות (כלומר מספר שנים).
על-פי דיווח החברה, המוצר נבדק ע"י מספר חברות אבטחת מידע בעבר.


הסבר כללי
האקרים מחפשים (ומוצאים) כל הזמן פרצות בתוכנות פופולריות. הפרצות החמורות ביותר הינן כאלה המאפשרות השתלטות מרחוק (Remote Code Execution). מחשב מודרני מריץ מספר רב של תוכנות כאלה בהם: מערכת הפעלה, דפדפן, קורא PDF, ועוד רבים. (הקישורים מפנים לרשימת הפרצות מסוג זה במוצרים אלו שדווחו ותוקנו בשנים באחרונות. רק משלושת הדוגמאות הללו עולה ממוצא של פירצה קריטית פעם ב-3 ימים). בין גילוי הפרצה לתיקונה עשויים לעבור שבועות רבים, ובנוסף קיים שוק שלם של פרצות שמתגלות ולא מדווחות אלא נמכרות לכל המרבה במחיר. לכן עבור ארגון המכיל מידע רגיש מחד ומאות משתמשים הצריכים גישה לאינטרנט מאידך,  מדובר בבעיה של ממש.
אחד הפתרונות לבעיה זו עבור ארגונים הינו גלישה דרך שרת ביניים. כך פועל JCSB. המשתמש בארגון נמצא ברשת פנימית אשר לא מחוברת באופן ישיר לאינטרנט. בכדי לגלוש, מחשב המשתמש מתחבר לשרת ביניים אשר מריץ את הדפדפן, קורא ה-PDF וכו. השרת החיצוני עדיין בסיכון כפי שתואר לעיל, אבל במקרה בו תוקף מנצל פירצה בדפדפן למשל, הוא משיג שליטה רק בשרת החיצוני המנותק, שלא נמצא ברשת הפנימית ולכן לא מכיל מידע רגיש. ההתקפה נכשלת.
אולם לעיתים הפתרון מייצר את הבעיה. הפירצה שנמצאה מאפשרת לתוקף בתרחיש המתואר לעקוף את ההגנה שמספק המוצר ולהשתמש בחיבורים שהמוצר מייצר בין המחשבים ברשת הפנימית לשרת, בכדי להריץ קוד עוין על כל מחשב ברשת הפנימית המשתמש במוצר בכדי לגלוש באופן מאובטח.
גרוע מכך, הקוד הזדוני יכול לשלוח מידע החוצה. לרוב, קוד עוין שהגיע לרשת הפנימית המנותקת מהאינטרנט לא יכול להתחבר לשרתי התוקף. אולם במקרה זה, התוקף שוב מנצל את התשתית של המוצר בכדי לשלוח מידע מהרשת הפנימית לאינטרנט. דבר זה מאפשר בעצם גישה מרוחקת מלאה ומתמשכת של התוקף לרשת הפנימית של הארגון.

סרטון הדגמה

הסרטון מדגים התקפה מוצלחת:
 • החלון הינו מחשב וירטואלי ברשת הפנימית. המשתמש מקבל דוא"ל עם קישור לאתר זדוני.
 • המשתמש לוחץ על הקישור והאתר נפתח דרך מוצר JSCB. האתר נפתח בדפדפן הרץ בשרת החיצוני.
 • האתר מנצל פירצה בדפדפן בכדי להשתלט על השרת (ללא קשר למוצר)
 • הממצא המתואר מנוצל: קוד זדוני מגיע מהשרת אל תחנת המשתמש ורץ עליה.
לאחר מכן דוגמא חריפה יותר:
 • החלון השני הינו מחשב נוסף ברשת הפנימית. המשתמש בו הגולש ללא קשר למשתמש הראשון
 • אותה התקפה מתרחשת: המשתמש הראשון מגיע לאתר הזדוני.
 • ניתן לראות כי הקוד הזדוני מגיע לכל המחשבים המשתמשים במוצר, לא רק למשתמש שגרם לתקיפה.
סגירת JCSB (האייקון של האות J) הורג את כל החלונות הרצים בשרת. הדבר מראה שהקוד הזדוני אכן רץ על המחשבים ברשת הפנימית.

פירוט ההתקפה

להלן תרשים פשוט של אופן פעולת המוצר.

תרחיש ההתקפה: תוקף השיג שליטה בשרת החיצוני של המערכת המחובר לאינטרנט. דבר זה עלול להתרחש כאשר התוקף מנצל חולשת Remote Code Execution בתוכנה כלשהי שרצה בשרת (unpatched או zero-day). כאמור זו יכולה להיות חולשה בדפדפן, בקורא PDF, ב-Java ועוד. דוגמא אחת נראית בסרטון בו משתמש גולש לאתר התוקף וזה מנצל חולשה בדפדפן. 
כאמור, זהו התרחיש המסוכן אותו המוצר מנסה למנוע.

נמצא כי:
 • אם התוקף משיג הרשאות מלאות בשרת (privilege escalation), הוא יכול להזריק קוד לכל תחנה ברשת הפנימית העושה שימוש במוצר.
 • אם לתוקף הרשאות ברמת משתמש בשרת, הוא יכול להזריק קוד לתחנת המשתמש אשר גרם להתקפה.


לפירוט טכני מלא על הפירצה, ראה מאמר באנגלית כאן.אחרית דבר
על אף שהבדיקה עצמה היתה יחסית מורכבת ודרשה יצירת רשת וירטואלית של מספר מחשבים בכדי לדמות סביבת עבודה אמיתית, והנדוס לאחור של קוד המוצר, החשיפה שנתגלתה לבסוף הינה פשוטה יחסית. זוהו דוגמא טובה לאבטחה באמצעות עמימות (Security Through Obscurity).

על-פי דיווח החברה, המוצר נבדק ונמצא תקין ע"י מספר חברות אבטחה בארץ. פרסומי החברה מצטטים לפחות חברה אחת כזו (למשל כאן). דו"ח הבדיקה עצמו נמצא אף הוא באתר החברה כאן. יש לציין שכתוב בו שלא התבצעה בדיקת עומק אלא רק בחינת איפיון: "design review with no actual security tests", עם זאת האפשרות לכיוון התקיפה המתואר כאן לא עולה בו.

כל הגירסאות שנבדקו ונמצאו חשופות:
 • Jetro Cockpit Secure Browsing 4.3.3 (latest version at time of research)
 • Jetro Cockpit Secure Browsing 4.3.1 (released 2013-05-19)
אך יש יסוד להניח שגירסאות קודמות היו חשופות גם כן (ראה פרסום באנגלית להמשך דיון בנקודה זו).

תאריכים:
2.1.2014 - דיווח הפירצה לחברה
12.1.2014 - החברה מדווחת שהוציאה מייל רשמי ללקוחות ומתחילה בעדכון
2.2.2014 - פרסום הממצא לאחר תאום עם החברה

עדכון (24.2.2014)
תגובת החברה
להלן תגובתה של חברת ג'טרו פלאטפורמס כפי שביקשה שאפרסם אותה:

למען הסר ספק, בניגוד לכתוב משתמשי המוצר היו והינם עדיין חשופים בפועל בשימוש בגירסה הלא מעודכנת של המוצר. הסיכוי שהכשל הדרוש לניצול הפירצה ייווצר או קיים כרגע בסביבת עבודה אמיתית הינו גבוה. אין צורך במשתמש administrator, ו-firewall  לא יחסום את ההתקפה כפי שמוסבר בפירוט במסמך זה.

לפני פרסום התגובה פניתי אל החברה והסברתי שוב את פרטי החשיפה וכיצד התגובה אינה מדוייקת ואינה משקפת נאמנה את חומרת הפירצה, אך החברה שבה ודרשה שאפרסם את התגובה כלשונה.

מהכתוב עולה חשש כי משתמשי המוצר לא יודעו על מלוא חומרת הפירצה. דבר זה עלול לעכב ארגונים בתהליך עדכון הגירסה מתוך מחשבה מוטעת שהם אינם בסיכון. כאמור משתמשים בסביבת ייצור רגילה הינם חשופים ובסיכון. ישנה חשיבות רבה לעדכון המוצר במהירות האפשרית. זאת מכיוון שניצול הפירצה מאפשרת השתלטות רחבת היקף שעלולה להיות קשה מאוד לאיתור ולהסרה באופן מלא לאחר מעשה.

משתמשים המעוניינם בכך, מומזנים לפנות אלי לשאלות או התייעצות בנוגע לממצא זה והשלכותיו.

נכון לזמן כתיבת שורות אלו, החברה לא פירסמה תגובה רשמית באתרה והגירסה להורדה הינה גירסה המכילה את הפירצה.

83 comments:

 1. ידוע עד כמה קשה לנטרל פיירוואל ולעקוף אנטי וירוס לאחר הרצת קוד... ממש על גבול הבלתי אפשרי, NOT!

  ReplyDelete
 2. "ידוע עד כמה קשה לנטרל פיירוול ולעקוף אנטי וירוס"
  רואים שאתה לא מבין באבטחת מידע, פיירוול לא יחסום את המתקפה הזאת ולהתחמק מאנטי וירוס זה די קל ברגע שאתה יוצר קוד משלך

  ReplyDelete
 3. The hottest sexy Halloween costumes for 2014 from WholesaleLingerieX.com. we ship from our warehouse.Wholesale Sexy Costumes, Low Price Sexy Halloween Costumes From China Top Suppliers.
  Wholesale Sports Costumes
  Wholesale Superhero Costumes
  Wholesale Witch Costumes
  Wholesale Sexy Costumes
  sexy halloween suppliers

  ReplyDelete
 4. Wholesale Sexy Lingerie,High Quality!Low Price! Wholesale Leggings,Plus Size Corsets,Wholesale Halloween Costumes From China Suppliers LingeriePark.Wholesale Only,No Retail!LingeriePark
  Wholesale Sexy Lingerie
  Low Price Lingerie
  Lingerie China
  Wholesale China Lingerie

  ReplyDelete
 5. Wholesale Sexy Lingerie,High Quality!Low Price! Wholesale Leggings,Plus Size Corsets,Wholesale Halloween Costumes From China Suppliers

  Wholesale China Lingerie

  Halloween Costumes Distributor

  WholesaleLingerieX

  Wholesale Sexy Lingerie

  Wholesale Corsets Tops

  ReplyDelete
 6. Wholesale Sexy Lingerie,High Quality!Low Price! Wholesale Leggings,Plus Size Corsets,Wholesale Halloween Costumes From China Suppliers LingeriePark.Wholesale Only,No Retail!
  LingeriePark

  Wholesale Sexy Lingerie

  Low Price Lingerie

  Lingerie China

  Wholesale China Lingerie

  ReplyDelete
 7. Apartments in Novosibirsk sale, lease, exchange apartments. A wide range of proposals. Helping homeowners with ads of real estate, will hold talks with potential buyers, to issue the documents, conduct secure payment.

  Новостройки Новосибирска Продажа квартир в Новостройках Бизнес-класса, Комфорт-класса и Эконом класса. Продажа от застройщиков и инвесторов. Большое количество предложений, выгодные цены. Разные этапы строительства

  ReplyDelete
 8. He is a fan of Cheap Oakleys is a great gift idea for loved ones and your friends. It is best to buy the site foakley points. Search all the pages and all you have to do is simply select one of several of the best Oakley Outlet you want.

  ReplyDelete
 9. Online payday advances rush to apply, as they expect you to fill an online frame by outfitting all the required points of interest, which is coordinated to a moneylender who can process your advance demand.

  ReplyDelete
 10. Your work is quite impressive. I liked it very much. decisions, memories and so on are unreliable. Your thoughts are just amazing.  Asthma treatment in homeopathy

  ReplyDelete
 11. However, it can deteriorate then this. In the event that you acquire against your paycheck this opportunity to pay off consistently happening charges, odds are you should obtain over and over. Payday Loans San-diego Payday Loans Chicago Auto Title Loans Chicago Cash Advance Payday Loans

  ReplyDelete


 12. نستخدم افضل ادوات تنظيف و غسيل الخزانات لاننا افضل شركة غسيل خزانات بالمدينة المنورة و عمال مدروبون وحاصلون على شهادة صحية فقط اتصل بنا لتحصل على افضل خدمة غسيل خزانات بالمدينة المنورة


  ReplyDelete
 13. Many individuals manage month to month income crunches when the measure of cash they need to spend is not as much as the measure of cash they require. At the point when month to month charges linger and the cash isn't accessible, it can be distressing. https://www.usapaydayloanstore.com/chicago

  ReplyDelete
 14. Nor does it make a difference in the event that you are an understudy or in the event that you don't have a permit. You can get your cash without having something besides legitimate recognizable proof. Cash Advances Chula vista

  ReplyDelete
 15. The measure of cash to be gotten will rely upon the auto's esteem. Endless supply of the estimation of the auto and concession to the cash to be obtained, the borrower gets the chance to keep his or her auto. auto title loans chicago

  ReplyDelete
 16. All Assignment Help is a web portal where students get help in making assignments for all the subjects, with the help of our experts. You will get 100% plagiarism free assignment. Expertes consultation is also available for students. If they have any query they can contact with our experts anytime.

  ReplyDelete
 17. The use of pirated software, access to the website is not safe enough. Nevertheless, the problem of data protection solutions has become increasingly urgent as today.
  18 inches weave hair
  16 inches weave hair
  Vietnames hair

  ReplyDelete
 18. I would like to thanks for sharing high value and informative article with us. And I hope you'll share more idea's and keep writing more like this one. essaywriter

  ReplyDelete
 19. Sample Assignment is the leading brand in Australia and know for their work that offers complete online assignment services like contract law assignment, it assignment help, financial assignment help, project management assignment, electrical engineering help and more. Those students who looking for assignment help  Melbourne, Adelaide, Perth etc

  ReplyDelete
 20. Whenever I used to do my nursing assignment, I always used to think if I could get a nursing assignment sample so that I could refer to it and complete the assignment. After reading this blog, I came to know the various kinds of Homework Help services which are available in the world today. Now, when I searched for my queries on child care, I always see TutorVersal ranking on top.

  After availing off their services, I do not face any problem in this subject. now, I am easily able to focus on the important practical concepts in this subject. I am totally satisfied with their services.

  ReplyDelete
 21. Students are given assignments, such as an essay, on a regular or periodic basis by their professors. These are mandatory and students are graded on the basis of the quality of work done by them. Essay writing may be a great opportunity to score the top grades but they come along with challenges as well. To overcome them, the best way is to consult an online academic helper who provides essay help. TutorVersal has a dedicated team of qualified essay and homework help experts who assist students with their assignment tasks. This not allows students to submit their work on time but also lets them score excellent grades in them!

  ReplyDelete
 22. This is a great blog. Please consider taking a look at our website Online Assignment Expert. We provide students with the best dissertation help UK. Our team comprises of over 5000 qualified subject experts from various fields and assist students in scoring excellent grades in their dissertations. Our online law dissertation help is the newest academic service launched by our law dissertation writing experts. Thousands of students rely on us due to our 24*7 availability, high-quality and plagiarism-free dissertations, and 100% timely delivery of work. Now, it’s easy to get professional dissertation writing help from experienced academic helpers!

  ReplyDelete
 23. Thank you for a resourceful blog. Students often require an online assignment help provider who can assist them in completing lengthy and complex assessment tasks on time. There are a lot of academic services available on the internet but only a few provide them with what they want. TutorVersal has a team of highly qualified MYOB assignment help professionals who provide students with academic assistance. Our range of services include one-to-one subject consultation, plagiarism-checking, and fully-customized assignments right at the student’s doorstep. In the past five years, we have catered to thousands of students pursuing their education from the universities across Australia. The ProModel simulation assignment help experts are sure that with the help of our experienced academic writers, you will be able to overcome all your challenges in writing university assignments.

  ReplyDelete
 24. Searching for SEO services, however stressed over the financial plan? Ayudh Digital offers SEO Packages and Prices in India. Get in touch with us for more detail.

  ReplyDelete
 25. Hello. I appreciate your concern. However, there are numerous Australian assignment help service provider in Australia that are offering their professional assistance to students in their academic assignments.
  Though, I would like to suggest you about an assignment writing service provider that goes by the name My Assignment Help Oz. MAHOZ consist of a specialised team of experts who knows everything about marking rubrics and formats. Also, the team of experts are PhD holders from reputed universities in Australia and knows every microscopic detail about their respective course study.
  Thus, they can provide students with best Australian Assignment help services.
  In addition, the team of writers claims to be best in preparing: essays, reports, articles, dissertations, theses, case study etc. They also acquire knowledge in various subjects like management, nursing, accounting, psychology, engineering etc.
  Thus, all who availed their services are pretty much satisfied and mostly all the students are very happy with the kind of quality solutions that they prepare, well-before stipulated deadlines, making them prime Australian assignment help provider.

  ReplyDelete
 26. Thanks for sharing this blog, this blog is very helpful information for every one. celebswag
  celebswag
  celebswag
  celebswag
  celebswag
  celebswag

  ReplyDelete
 27. Hey, are you looking for a reliable assignment help provider who can aid you in all your assignments? My Assignment Services is a destination that is reliable and trustworthy and is a preferred source for thousands of students. Our team of nursing assignment help experts is proficient in offering you an unmatched experience and assignment writing. Whether it a report that where you need to prepare a critical care plan or have to write a critical reflection focussing on a life incident of yours, there is nothing that we cannot do. With more than a hundred different packages to choose from like assignment help Adelaide, assignment help Melbourne, etc., My Assignment Services is there to offer you assignment help that is accompanied by quality answers, well-researched solutions, timely delivery, 100% original and unique assignments and the never heard before feature of pre-booking!

  ReplyDelete
 28. Encourages me to learn Hebrew.

  ReplyDelete
 29. This post is a pool of information. The readers are quite impressed after reading this impressive post. This impressive post certainly encourages to choose Assignment Help Australia Services. You can email us at cs@Myassignmenthelpau.Com or Phone Number: +61-2-8005-8227

  ReplyDelete
 30. Thanks for sharing this nice and informative article. This is a good change. You actually come with outstanding articles and reviews.

  Want to recover from an unexpected financial emergency? Get Emergency Payday Loans Online Now.  Personal Loans
  Online Payday Loans
  Payday Loans No Credit Check
  Faxless Payday Loans

  ReplyDelete
 31. شركة المثالى بروكر هى افضل شركات النظافه فى الدمام تقدم كل ماهوه جديد ويوجد فيها افضل العماله المدربه على اعلى مستوى فى التنظبف
  شركة تنظيف بالدمام تنظيف منازل تنظيف فلل شركتنا هى افضل وارخص شركات التنظيف بالدمام تمتلك
  كل ماهوه جديد وتقدم عرض خاص والكثير يعانى من التنظيف لاكن معنا تكون فى امان

  ReplyDelete
 32. With the number of users signing up to websites and applications every day, businesses are looking to communicate with them efficiently. Programmable SMS is the smartest way to exchange information by simply integrating the system with a texting service.

  ReplyDelete
 33. Thanks for sharing such information with us, www.leatherjacketblack.com It was so nice to know about this all.

  ReplyDelete
 34. Honestly, This post will obviously help a lot of people on what makes up good content and how to structure it for the best result. These are pieces of very useful information that will be of great use for someone in the future. Best eCommerce SEO Experts

  Thank you so much for Sharing an Informative Article!

  ReplyDelete
 35. Our Pay for custom written college papers services makes your college life bearable and also receive the best assignment writing service fulfilling by enabling you to pass your exams and also in other research and essay writing tasks.

  ReplyDelete
 36. Non Hebrew speakers appreciate this.

  ReplyDelete
 37. thank you for sharing this blog and here I find honest thoughts .i enjoy reading this amazing blog .keep sharing such helpful information.
  visit

  ReplyDelete
 38. I visit your blog regularly and recommend it to all of those who wanted to enhance their knowledge with ease. The style of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that shrewdness you provide the readers! Serious Security Melbourne

  ReplyDelete
 39. It was a very first visit of mine here and i was very much impressed by your blog and stuff. Keep up the good work. Thank you
  please visit mega millions payout

  ReplyDelete
 40. This is really a great stuff for sharing. I appreciate your efforts, keep it up. Thanks for sharing...
  My Assignment Help

  ReplyDelete
 41. 한국 대표 먹튀검증사이트 다음드 추천 안전공원 메이저놀이터 배팅사이트 최고의 검증사이트인 다음드에서 인정한 안전공원을 만나실 수 있는 챤스가 여러분에게 주어집니다 지금 확인하실 수 있습니다 다음드 강력 추천 안전공원들입니다 메이저놀이터들입니다

  ReplyDelete
 42. Very Nice Article with Useful information
  Visit website to know about Properties for Sale in Mumbai

  ReplyDelete
 43. Very good contend love this article it helps a lot learn so many things here thanks for your submission looking forward of more of this stuff buy weed online

  ReplyDelete
 44. Hi,

  Very nice article post on your blog keep it up and share more.
  rsm student portal

  ReplyDelete
 45. We help people get $5000 loan
  online. Unsecured personal loans that can be approved today and you could have the money as soon as tomorrow. Safe and convenient with monthly installment payments. Get a 5000 dollar loan now!

  ReplyDelete
 46. I am very glad to see this post.I will definitely share this post with others.Thanks for sharing.

  Thanks

  ReplyDelete
 47. thank you so much share the blog information Unsecured personal loans that can be approved today and you could have the money as soon as tomorrow. Safe and convenient with monthly installment payments
  https://chemxper.weebly.com/

  ReplyDelete
 48. I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much.
  https://www.globalallextra.com/

  ReplyDelete
 49. Nice information, valuable and excellent in Job, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here.http://www.mobilexpress-fix.com/

  ReplyDelete
 50. SUDwell™ is a trademarked and patented paving system incorporating the free flowing drainage technology. Resin Drives and Resin Driveways uk have low maintenance, quick and easy to install. Resin bound drives and resin bonund gravel are an eco-friendly alternative for driveways along with resin bonded driveways. Resin Driveways

  ReplyDelete